Auteurs

Cisca Buis (1971) heeft na het VWO (1989) de dagopleiding aan de Academie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum afgerond (1993) met als specialisatie klassieke homeopathie en fytotherapie. Sinds 1997 heeft zij haar eigen praktijk voor klassieke homeopathie, geregistreerd bij de NVKH. Bij de behandeling van klachten staat het ontwikkelingsproces van de cliƫnt voorop zodat het genezingsproces zo optimaal mogelijk verloopt. Homeopathische middelen, supplementen, kruiden en aanvullende (leefstijl)adviezen kunnen worden ingezet ter ondersteuning van dit proces. Vanaf 1999 is zij actief lid van de NVKP en spelen vaccinatievraagstukken een rol in haar praktijkvoering. Hierbij staat begrip voor de ouders centraal door ervaringsdeskundigheid die zij heeft als moeder van twee kinderen. Praktijkvoering vindt plaats onder de naam F.E.H. Buis Klassieke Homeopathie in Bergschenhoek en Heenvliet (Zuid-Holland).

Informatie: www.ciscabuis.nl of info@ciscabuis.nl

Noor Prent (1951) groeide op in een natuurminnend kunstenaarsmilieu. Tijdens de studie geneeskunde in Groningen maakte zij kennis met de antroposofische mensvisie en haar betekenis voor verruiming van de geneeskunst. Er volgde verdieping van kennis, ook in de pedagogie en ze was medeoprichter van een Vrije School in Emmen, ook voor de eigen kinderen(4). Gedurende 6 jaar was ze werkzaam als consultatiebureau-arts bij de thuiszorg. Daarnaast startte ze een praktijk voor ouder-en-kindzorg vanuit de antroposofie. Er ontstond een landelijke samenwerking met collega's en verpleegkundigen (IAOKZ). Na verhuizing naar Noord-Oost-Brabant richtte zij op vraag van ouders een zelfstandig consultatiebureau op in Maastricht onder naam Mira. De intensieve betrokkenheid met het vraagstuk rond vaccineren ontstond vanwege haar werk, maar ook vanuit de confrontatie hiermee als moeder. De voortgezette opleiding tot antroposofisch arts volgde zij van 2000 tot 2004. Ze is lid van de AJN, NVAA en NVKP.

Het webadres van de praktijk is www.miraouderenkindzorg.nl

Tineke Schaper (1951) startte haar loopbaan als gezinstherapeute in een medisch kleuterdagverblijf waar zij in contact kwam met de stagnatie in de ontwikkeling van jonge kinderen en de impact hiervan op ouders. Naast mentaal/emotionele problematiek was er vaak ook sprake van fysieke problemen. Dat bracht haar bij de opleiding voor klassieke homeopathie (1986-1990), een geneeswijze die als uitgangspunt heeft de achterliggende oorzaken van symptomen aan te pakken en op deze wijze een wezenlijk herstel te bewerkstelligen, zowel voor het individuele kind als voor het gezinssysteem als geheel. Vanaf 1990 behandelt zij kinderen en volwassenen in haar praktijk voor klassieke homeopathie aangesloten bij de NVKH. Zij verbindt inzichten uit de pedagogiek, de antroposofie en de klassieke homeopathie met elkaar. Naast vragen over gezondheid en opvoeding vormt het onderwerp vaccinaties een integraal onderdeel in de praktijkvoering. Zij is lid van de NVKP.

Informatie: www.tinekeschaper.nl of t.schaper@tiscali.nl