Auteurs

Cisca Buis Cisca Buis (1971) heeft na het vwo (1989) de dagopleiding aan de Academie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum afgerond (1993) met als specialisatie klassieke homeopathie en fytotherapie. Sinds 1997 heeft zij haar eigen praktijk voor klassieke homeopathie, geregistreerd bij de NVKH. Bij de behandeling van klachten staat het ontwikkelingsproces van de cliënt voorop, zodat het genezingsproces zo optimaal mogelijk verloopt. Homeopathische middelen, supplementen, kruiden en aanvullende (leefstijl)adviezen kunnen worden ingezet ter ondersteuning van dit proces. Vanaf 1999 is zij actief lid van de NVKP, sinds 2009 als hoofdredacteur van het magazine Kritisch Prikken. Vaccinatievraagstukken spelen regelmatig een rol in haar praktijkvoering. Hierbij staat begrip voor de ouders centraal door haar ervaringsdeskundigheid als moeder van twee kinderen. Praktijkvoering vindt plaats onder de naam F.E.H. Buis Klassieke Homeopathie in Bergschenhoek en Heenvliet (Zuid-Holland).
Informatie: www.ciscabuis.nl of info@ciscabuis.nl.

 

NoorNoor Prent (1951) groeide op in een natuurminnend kunstzinnig huisartsengezin. Tijdens de studie geneeskunde in Groningen maakte zij kennis met de antroposofische mensvisie en de betekenis ervan voor de verruiming van de geneeskunst. Ze was medeoprichtster van een Vrije School in Emmen. Gedurende zes jaar was ze werkzaam als consultatiebureauarts bij de thuiszorg. Daarnaast startte ze een praktijk voor antroposofische ouder-en-kindzorg. Er ontstond op dat vlak een landelijke samenwerking met collega’s en verpleegkundigen (IAOKZ). Na verhuizing naar Noordoost-Brabant richtte zij op verzoek van ouders een zelfstandig consultatiebureau op in Maastricht onder de naam ‘MIRA’. De intensieve betrokkenheid met het vraagstuk rond vaccineren ontstond naar aanleiding van haar werk, vragen van ouders, maar ook vanuit de confrontatie hiermee als moeder van vier kinderen. De voortgezette opleiding tot antroposofisch arts volgde zij van 2000 tot 2004. Ze is lid van de AJN, NVAA en NVKP.
Het webadres van de praktijk is:  www.miraouderenkindzorg.nl.

 

TinekeTineke Schaper (1951) startte haar loopbaan als gezinstherapeute in een medisch kleuterdagverblijf, waar zij in contact kwam met de stagnatie in de ontwikkeling van jonge kinderen en de impact hiervan op ouders. Daarbij studeerde ze klassieke homeopathie (1986-1990), een geneeswijze die als uitgangspunt heeft de achterliggende oorzaken van symptomen te onderzoeken en het organisme aan te zetten tot herstel, zowel voor het individuele kind als voor het gezinssysteem als geheel. Vanaf 1990 behandelt zij kinderen en volwassenen in haar praktijk voor klassieke homeopathie, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten. Zij verbindt  in haar praktijkvoering inzichten uit de pedagogiek, de antroposofie, biografisch werken en klassieke homeopathie met elkaar. Eenmaal per jaar werkt ze voor Homeopaten zonder Grenzen in Afrika waar ze lesgeeft in de basisprincipes van de homeopathie.
Naast vragen over gezondheid en opvoeding vormt het onderwerp vaccinaties een integraal onderdeel in de praktijkvoering. Sinds 1999 is ze actief lid van de NVKP.
Informatie: www.tinekeschaper.nl of t.schaper@tiscali.nl.