Lezingen

Informatieavond ‘Vaccinaties, kan het ook anders?’

Steeds meer ouders stellen vragen bij de noodzaak tot vaccineren, bij de vroege leeftijd waarop de vaccins worden gegeven en bij het grote aantal vaccins.

  • Is er een alternatief?
  • Kun je later beginnen?
  • Kun je minder vaccins geven?
  • Hoe gevaarlijk zijn de ziektes waartegen we inenten?
  • Hoe vaak komen deze ziektes voor?
  • Wat zijn de bijwerkingen van een vaccin?
  • Zijn er meer ouders die twijfelen?
  • Waar vind ik steun en informatie?

Deze en andere vragen komen aan de orde in een avond van informatie en uitwisseling door Tineke Schaper, klassiek homeopaat, vaccinatie consulente, auteur.

Vaccinatie informatie en uitwisselingsbijeenkomsten worden ook op locatie (huiskamer, buurtcentrum etc) aangeboden.

Informatie en afspreken via info@tinekeschaper.nl